Sanomalehdet

Pommitukset sanomalehdissä

1

a) Etsikää sanomalehdistä  uutisia siviilikohteiden pommituksista. Tutkikaa niitä oppilaiden kanssa ja pohtikaa, mitä pommitusten taustalla on ollut ja minkälaisia vaikutuksia pommituksilla on ollut tavallisten ihmisten elämään?

b) Vertaa nykyajan lehtileikkeitä sota-ajan lehtileikkeisiin Helsingin pommituksista. Mitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia löydätte uutisista?

(Tehtäviä ennen näyttelyyn tutustumista) yläaste ja lukio

2

Ohessa on sanomalehtileikkeitä Helsingin pommituksista. Vertaa sanomalehtien tiedotusta näyttelyn tietoihin. Miten ne eroavat? Mistä erot johtuvat?

(Tehtävä näyttelyyn tutustumisen jälkeen) lukio

3

a) Pohtikaa, minkälaista elämä pommitusten uhan alla on ollut? Miten se on vaikuttanut ihmisten elämään?

b) Miten oma elämäsi muuttuisi, jos koulua nykyisin käytäisiin pommitusuhan alla ja pommihälytysten keskellä?

(Tehtäviä näyttelyyn tutustumisen jälkeen) yläaste ja lukio

4

Miten vastasit näyttelyssä kysymykseen, mitä ottaisit mukaan pommisuojaan? Vertailkaa vastauksia oppilasryhmissä. Mitä arvelet sota-ajan nuorten ottaneen mukaansa Helsingin pommitusten aikana helmikuussa 1944?

(Tehtävä näyttelyyn tutustumisen jälkeen) yläaste

Helsingin Sanomat 7.2.1944, etusivu.
Hufvudstadsbladet 8.2.1944, etusivu.
Helsingin Sanomien uutinen 7.2.1944
Hufvudstadsbladet 17.2.1944, etusivu
Uusi Suomi 18.2.1944, etusivu.
Ilta-Sanomien uutinen 17.2.1944
Suomen sosialidemokraatti 28.2.1944, etusivu.
Ilta-Sanomien uutinen 18.2.1944
Helsingin Sanomien uutinen 29.2.1944