OPETUSMATERIAALI

Kolmen yön ihme -näyttelyyn liittyvä oppimateriaali

Oppimateriaalin tarkoituksena on herättää ajatuksia ja keskustelua näyttelyn sisällöstä. Kysymyksiin voidaan perehtyä joko itsenäisesti tai ryhmätöinä, jonka jälkeen aiheesta voidaan keskustella yhdessä. Kolmen yön ihme -näyttelyyn liittyvä oppimateriaali on opettajien vapaasti käytettävissä ilmaiseksi.  Opettaja voi valita oppilaiden tasoon sopivat tehtävät ja kopioida niitä omalle luokalleen. Tehtäviä voi myös muokata oman luokan tarpeisiin sopiviksi.

Oppimateriaali on tarkoitettu erityisesti yläaste- ja lukioikäisille nuorille. Osa tehtävistä soveltuu ratkaistavaksi jo ennen näyttelyyn tutustumista, sillä niihin liittyvää aineistoa on kotisivuilla. Oppilaat voivat tutustua autenttiseen materiaaliin ja pohtia elämää sota-aikana niiden kautta. Kotisivuilla on valokuvia, sanomalehtileikkeitä, julisteita ja aikalaiskertomuksia, joiden avulla ajankohtaan ja Helsingin suurpommituksiin on helppo perehtyä. Osa tehtävistä voidaan tulostaa ja ottaa näyttelyyn mukaan tai ratkaista näyttelyn jälkeen. Näin opettaja voi kontrolloida, kuinka hyvin oppilaat ovat näyttelyyn tutustuneet ja sisäistäneet sen sisällön.

Oppimateriaalin keskeisimmän sisällön voit ladata tiivistetyssä muodossa alla olevasta PDF-tiedostosta omalle koneellesi. Oppimateriaalin on laatinut Ilmatorjuntamuseo.